Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

A weboldal célja, hogy segítséget nyújtson elvesztett tárgyak, háziállatok és egyéb értékek jogos tulajdonosukhoz történő visszajuttatásához, összehozza az elvesztőt és a becsületes megtalálót.

A talált tárgy portál használatával Ön elismeri, hogy a nyilatkozatban foglaltakat megismerte és elfogadja. Regisztrált felhasználó csak 13 évet betöltött személy lehet, a regisztrációjával Ön elismeri, hogy ennek a feltételnek eleget tesz. A weboldal használata nem kötött regisztrációhoz, de bizonyos funkciók használata csak regisztráció megléte esetén biztosított.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó adatok: a felhasználónév, e-mail cím és egy jelszó. Ezen adatok a regisztráció sikerességéhez szükségesek. A regisztrált személy köteles megőrizni az oldalra történő belépéshez szükséges adatait, ennek elvesztéséből, vagy más, illetéktelen személyhez jutásából eredő károkért a portál felelősséget nem vállal.

A regisztráció során megadott adatokat harmadik fél részére a portál - a bűncselekmények üldözésére hatáskörrel rendelkező szervezeteket leszámítva - nem adja át, abból statisztikákat nem készít. A weboldalon a regisztrált és nem regisztrált felhasználók látogatásait különféle számlálókkal mérjük, ezek egyéni azonosításra alkalmatlan eredményeit a portál fejlesztéséhez figyelembe vesszük.

Az adatkezelés időtartama

A regisztrációban tárolt adatokat a weboldal működésének idejéig megőrizzük, a regisztrált személy kérheti regisztrációja törlését. A portál fenntartja a jogot arra, hogy regisztrációt elutasítson, amennyiben a regisztráció a weboldal tartalmával összeegyeztethetetlen adatokat tartalmaz, regisztrációt töröljön, ha a regisztrált személy ilyen jellegű tartalmat helyez el a weboldalon.

A weboldal használatával kapcsolatos egyéb szabályok

A honlap biztonságos működésének megsértése polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonást von maga után. A felhasználó ennek tudomásulvételével kijelenti, hogy tartózkodik minden olyan eszköz, szoftver vagy eljárás alkalmazásától, amely alkalmas lehet a honlap rendeltetésszerű működésének megzavarására, vagy lehetetlenné tételére.

A felhasználók a weboldalon elhelyezett tartalmaik vonatkozásában korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak a portál részére.

A weboldalon elhelyezett tartalmak a forrás megjelölése mellett szabadon felhasználhatóak.

A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik bárminemű jogsértésért, közvetlen vagy közvetett kárért, melyet a weboldalon elhelyezett tartalommal okoz.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61001/2012.